bg_page_07

استند طبقه ای متحرک

 

مشخصات

Code: ES205DB

دارای چرخ های ترمزدار برای جا بجایی راحت و سریع در سه اندازه ٦٠ ، ٦٨ ، ٩٥ سانتیمتر
دارای قابلیت جدا شدن طبقات و اتصال مجدد
از مفتول ضد زنگ با آبکاری گالوانیزه و روکش کیلر
استحکام و پایداری جهت تحمل بارزیاد
dbco.ir