bg_page_07

کمدهای بایگانی

 

مشخصات

کمد های بایگانی که دارای تنوع بسیاری می باشند بستگی به نوع مدل در مکان های خاص خود کاربرد دارند. این کمدها در مراکزی مانند ادارات ، کارخانه ها ، مدارس و دانشگاه ها ، ورزشگاه ها ، کتابخانه ها و... استفاده می شوند.این بخش شامل معرفی محصولات زیر می شود:
کمدهای دوار گردان (ثابت)
کمدهای بایگانی
کمدهای جالباسی
کمدهای سفارشی
کمدهای کتابخانه ای
فایل های رمزدار
فایل های مرکزی
فایل های قفل دار
فایل های نقشه

dbco.ir