bg_page_07

قفسه بندی تمام MDF کشویی

 

مشخصات

این نوع قفسه بندی تمام MDF بوده و در فضاهای اداری برای محصولات سبک تر استفاده می گردد.

جدول اندازه ها
متغیرها ابعاد
۱۰۰ ، ۱۲۰، ۱۵۰ L
۲۰ ، ۲۵ ، ۳۰ ، ۳۵ ، ۴۰ D
۱۰۰ ، ۲۰۰،۲۲۰ ، ۲۵۰ H

دهانه عبارتست از مرکز ستون در طول قفسه
عمق عبارتست از مرکز به مرکز ستون در عرض قفسه
ارتفاع عبارتست از طول ستون
ابعاد اسمی ـ سانتی متر

DOZHPADBAYEGAN DOZHPADBAYEGAN
dbco.ir