bg_page_07

قفسه بندی ثابت

 

مشخصات

سیستم نگهداری دفتری برای بارهای سبک مناسب است.
حذف اتصالات پیچ و مهره ای و جایگزینی با اتصالات زبانه و شکاف ، تنوع ابعاد ، ظرافت و زیبایی قفسه از ویژگی های اصلی سیستم های دفتری می باشد.
این قفسه که در فروشگاه ها ، انبارها و ادارات موارد استفاده زیادی دارد.
به دلیل وجود عناصر زیبایی در منازل نیز به کار برده می شود .
سوراخ هایی که بر روی ستون های این سیستم تعبیه شده اند به کاربر امکان تغییر فواصل طبقات و افزایش تعداد آنها را به آسانی ارائه می دهد.

DOZHPADBAYEGAN DOZHPADBAYEGAN
dbco.ir