اخبار

اخبار

مدیر نمونه صنعت
۶ / ۹ / ۱۳۹۱
جناب آقای مهندس رضا امیدوار مدیر بازرگانی شرکت دژپاد بایگان درششمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان که درتاریخ 25 آبان ماه 1391 ازسوی هیئت علمی جشنواره به عنوان مدیر نمونه جوان معرفی گردیدند.
دراین مراسم لوح وتندیس این جشنواره به ایشان با دستان وزیر محترم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی و قائم مقام وزیر صنعت ومعدن اقای محمد صادق فتح و رئیس هیئت مدیره خانه صنعت,معدن و تجارت جوانان اقای سید علی صدری به ایشان اهداگردید.
کسب این عناوین قطعا افتخار آفرینی برای تولید گران این صنعت محسوب میگردد.
dbco.ir