تماس با ما

تماس با ما

آدرس :ایران ، تهران ، خیابان آزادی ، خیابان اسکندری شمالی ، پلاک ۶۲
تلفن : ۷۶و ۶۶۵۶۶۴۷۵- ۰۲۱
تلفن خدمات پس از فروش: ۶۶۵۶۶۴۸۱-۰۲۱
فاکس:۶۶۹۳۷۳۸۵ -۰۲۱
تلفاکس کارخانه: ۳۶۹۰۳۲۹-۰۲۶۲
وب سایت ها : WWW. DOZHPADBAYEGAN.COM -
WWW.DBCO.IR
Email: INFO@DOZHPADBAYEGAN.COM  - INFO@DBCO.IR 

* نام کامل
* ايميل
تلفن
* متن پيام
 
dbco.ir