اخبار

اخبار

نمایشگاه مبلمان HOFEX 2013    ۲۷ / ۸ / ۱۳۹۲
شرکت دژپاد بایگان جهت بازدید از سومین از شما دعوت به عمل می نماییم.
محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران
سالن 25B تاریخ 6 آذر ماه 1392 لغایت 9 آذرماه 1392

اطلاعات بیشتر...
مدیر نمونه صنعت    ۶ / ۹ / ۱۳۹۱
انتخاب مدیر بازرگانی شرکت دژپاد بایگان بعنوان مدیر نمونه جوان عرصه صنعت, معدن و تجارت ایران
اطلاعات بیشتر...
dbco.ir